U kunt zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. In bijzondere gevallen kunnen derden een verzoek indienen. Dit is mogelijk als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.

Ik begeleid de aanvraag en dien deze in bij de kantonrechter na ontvangst van alle stukken.

Wanneer u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Kuup Bewindvoering, dan kunt u een mail sturen naar info@kuupbewindvoering.nl of u kunt mij bellen via 06-40813498.

U ontvangt van mij een intakeformulier en we plannen een gesprek in. In dit gesprek nemen we uw situatie door, kunt u aangeven wat uw verwachtingen zijn en kunnen we de werkwijze bespreken.