Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn of haar financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over goederen en vermogen, maar hij/zij blijft handelingsbekwaam. Hij/zij mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – wel zelf een testament maken, maar niet zijn/haar huis verkopen.

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over goederen en vermogen. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene en om misbruik van zijn/haar situatie door anderen te voorkomen.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind

 

Wat kan ik, als bewindvoerder, voor u betekenen?

Als bewindvoerder beheer ik alles wat onder bewind is gesteld, draag zorg voor bescherming van het vermogen en ben ik verantwoordelijk voor het voeren van de administratie daarover.

Dit betekent dat ik uw inkomsten beheer en zorg dat de vaste lasten betaald worden. Indien er schulden zijn ontstaan, zal ik u helpen om de financiële situatie weer in balans te krijgen en nieuwe schulden te voorkomen.

 

Hoe werkt dit?

Via een zogenaamde beheerrekening, waar uw inkomsten op binnen komen, zorg ik ervoor dat elke maand de vaste lasten als huur, ziektekostenpremie en energierekeningen betaald worden. Daarnaast krijgt u wekelijks een deel van uw inkomen beschikbaar als leefgeld. Hierdoor ontstaan er geen extra betalingsachterstanden. Dat is een geruststellend gevoel.

Wanneer het beschermingsbewind is opgestart wordt er een budgetplan opgesteld. In dit plan worden de inkomsten en vaste lasten opgenomen. Er wordt gekeken of er geld gereserveerd kan worden voor onvoorziene uitgaven en voor aflossing van eventuele schulden.

 

Wat als er schulden zijn?

Als er schulden zijn, zullen we deze in kaart brengen en kijken of ruimte er is voor aflossingen en proberen we te komen tot afspraken met de schuldeisers. Wanneer dit niet mogelijk is, zal ik met u kijken naar vervolgstappen in overleg met schuldhulpverlening van de gemeente. In eerste instantie betreft dit een zogenaamd minnelijk traject, en in het uiterste geval, een wettelijk traject. Is aflossing wel mogelijk binnen het budgetplan, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Beschermingsbewind brengt kosten met zich mee. De tarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Afhankelijk van uw inkomen wordt hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd bij uw gemeente. Vergoeding kan per gemeente verschillen.

De gemaakte afspraken en de algemene voorwaarden worden opgenomen in een contract welke beide partijen ondertekenen.